fbpx

Håndværkerfradrag

Dansk håndværk Garanti

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget er pr. 1 april 2022 afskaffet.

Håndværkerfradrag er hævet i 2021, så du nu kan få større fradrag for eksempelvis tag- og vindues udskiftning. Håndværkerfradraget eller Boligjob-ordningen blev i 2018 gjort permanent og kan derfor bruges for 2020 og frem. Folketinget har ifm. Covid-19 situationen lavet et særligt højt fradrag for 2021.

Ordningen giver fradrag for lønnen til udvalgte service- og håndværkerydelser, herunder også en række energiforbedringer, installation af tyverialarm og radonsikring for blot at nævne et par. Ordningen giver ikke fradrag på materialer og du skal huske at regningen skal være betalt elektronisk med f.eks. mobilpay, dankort eller netbank og IKKE med kontanter!

Krav og betingelser for håndværkerfradraget

Arbejdet skal være udført i 2021.

Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.

Fradraget er pr. person i husstanden. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan dog højst få fradrag for 6.200 kr. i serviceydelser i 2020 (6.100 kr. i 2019) og 12.500 kr. i håndværksydelser i 2020 (12.200 kr. i 2019). Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.

Hjemmeboende børn, der er fyldt 18 år, kan få fradrag, hvis de selv har betalt.

Beløbet skal betales elektronisk via fx dankort, MobilePay eller netbank. Betaling med kontanter giver ikke fradrag.

Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.

Selv om du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du højst få fradrag for 6.200 kr. i serviceydelser i 2020 (6.100 kr. i 2019) og 12.500 kr. i håndværksydelser i 2020 (12.200 kr. i 2019).

Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri.

Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejder, som du har modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.

Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb.

Udført arbejde skal betales inden 1. marts året efter (fx arbejde udført i 2019 skal være betalt senest 29. februar 2020)


Kilde: Skat.dk

Hvor meget kan du få i fradrag?

I 2020 kunne du få fradrag for 12.500kr pr. person, dette beløb er i 2021 fordoblet til 25.000kr. Det vil med andre ord sige at hver person over 18år i husstanden kan få helt op til 25.000kr.
Fradragets skatteværdi er ca. 26% så hvis dit håndværkerfradrag er på 10.000kr så sparer du 2.600kr.

Hvilket arbejde er omfattet af ordningen?

Energibesparelser – f.eks. isolering af ydervægge, udskiftning af vinduer og døre m.m.

Isolering af tag, f.eks.:

Carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme    tagkonstruktion som boligens tag)

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering.

Reparation og forbedring af skorsten, f.eks.:

• Indsættelse af isolerende foring
• Indsættelse af filter
• Montering af røgsuger
• Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.eks.:

• Nye ruder og vinduer
• Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
• Forsatsvinduer
• Udskiftning af vinduer og døre i udestuer.


Fradraget omfatter ikke:
• Vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt
• Nye vindues- eller dørhuller
• Reparation af vinduesrammer mv.

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv. f.eks.:

Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre).

Isolering af ydervægge, f.eks.:

• Isolering
• Hulmursisolering.

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen, bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale.

Isolering af gulv, f.eks.:

Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv.

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

Læs mere på Skat.dkLæs mere på Bolius.dk

Læs mere om vores tegnestue og øvrige kompetancer 

Læs mere her om hvad vi kan tilbyde

Holdet bag Sandegaard & Andersen Aps

Bjørn Sandegaard

Tømrermester / medejer

Tlf: +45 51948268
Mail: bs@tomrersa.dk

Uddannet tømrer og Tømrermester siden 2016. Bjørn varetager projektstyrring og produktion på byggepladsen.

Jonas Andersen

Tømrermester / medejer

Tlf: +45 60134097
Mail: ja@tomrersa.dk

Uddannet tømrer og Tømrermester siden 2016. Jonas varetager projektstyrring og produktion på byggepladsen.

Morten Toft Jacobsen

Direktør / medejer

Tlf: +45 29808415
Mail: mtj@tomrersa.dk

Uddannet tømrer og sidenhen bygningskonstruktør. Morten har med baggrund som bygherrerådgiver og byggeleder stor erfaring med byggeriets processer samt de byggetekniske detaljer. 

Totalentrepriser
Hovedentrepriser
Fagentrepriser

Udpluk af vores samarbejdspartnere og kunder

Sandegaard & Andersen Aps – Din professionelle partner i byggeriet

Gennemførte projekter

Tilfredse kunder

Ansatte