Vinduer

Dansk håndværk Garanti

Skift dine Vinduer Og spar penge på din varmeregning

Er du træt at en høj varmeregning og trækker det ind med kold luft ved vinduerne?
Måske det er tid til at udskifte vinduerne med nye energioptimerede vinduer med 3 lags glas.

Udskiftning af vinduer kan; for mange, virke som et stort og økonomisk tungt projekt.

De typiske spørgsmål vi sidder inde med er…

Hvilken vinduesfabrikant skal vi vælge og hvorfor er der forskel på prisen?
Hvor mange lag glas skal der være i vinduerne?
Skal man vælge vinduer lavet 100% af træ eller skal man vælge træ/alu?
Hvor lang tid tager det at skifte vinduerne?
Hvad koster det at skifte vinduer i hele huset og kan det overhovedet betale sig?
Hvor meget kan jeg får i håndværkerfradrag?

Vi forsøger herunder at besvarer disse spørgsmål, og samtidigt guide dig til en nemmere beslutning.

Vi kender alle at det kan føles koldt ved vinduerne i huset, og særligt når det tilmed er koldt udenfor. Ruderne i vinduer består typisk af 2 lag glas, altså 1 lag glas et mellemrum og 1 lag glas igen også kaldet en termorude.

Udfordringen med termoruder af ældre dato er typisk at mellemrummet ikke særlig stort, hvorfor varmen nemmere kan ”vandre” fra det inderste lag glas til det yderste. 2/3 dele af varmetabet sker altså ved absorption af varmen/energien i glassene og derefter varmestråling mellem glassene.
I ældre termoruder er kanten lavet af metal som også øger varmetabet da metal leder varmen bedre end f.eks. plastik som bruges i dag.


I termoruder af nyere dato er mellemrummet mellem glasset større og i stedet for atmosfærisk luft bliver der brugt en gasart. I dag bruges gasarterne Argon eller Kryton som har en større massefylde end atmosfærisk luft. Det betyder at luftcirkulationen i mellemrummet mellem de 2 lag glas bliver nedsat og derved ”vandrer” varmen langsommere fra det inderste glas til det yderste koldere glas.

Vidste du at det…

Pr. 1. Februar 2021 ikke længere er lovligt at montere og installere nye vinduer med kun 2 lags glas?
Dog er der enkelte undtagelser.

Reglerne kort fortalt..

Fra 1. februar 2021 skærpes energikravet

Fra 1. februar 2021 skærpes energikravet til vinduer og yderdøre. Det betyder, at du derfra kun kan vælge vinduer, der svarer til energiklasse A. Det er normalt vinduer med 3-lags glas eller det som Vinduesindustrien kalder A-mærkede vinduer.

Fredede og bevaringsværdige huse

Eneste undtagelser bliver i fredede og bevaringsværdige huse samt sommerhuse og lignende, hvor reglerne ikke er gældende.

Hvis du ikke følger de nye krav

Hvis du ikke følger de nye krav efter skæringsdatoen bliver installationen ulovlig. Er der udstedt en byggetilladelse før årsskiftet, kan vinduer og yderdøre forsat installeres efter de gamle regler.

Husk at…

De skærpede energikrav gælder også for glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage.

Udskiftning af ruder

Du må fortsat gerne udskifte ruderne i dine eksisterende vinduer, men herved opnås en ringere energiløsning, som nogenlunde svarer til energiklasse D for nye vinduer

Når du skal vælge
nye vinduer så er der flere ting der bør overvejes.

Vinduer af træ, kræver mere vedligehold, da du fra tid til anden skal male eller oliere træet, så levetiden forlænges.
Mange fabrikanter af træ/alu vinduer (træ indvendigt og aluminium udvendigt) reklamere med at der ikke er noget vedligehold på disse.
Dette er ikke helt korrekt, da alu-delen på udv. Side blot er et par mm. Tykt. Aluen er klikket på trækarmen bagved, hvilket vil sige at falsene i virkeligheden også bør males fra tid til anden. Dog skal det siges at der er betydeligt mindre vedligehold da træet i falsene ikke ”direkte” er udsat for vind og vejr.

Ønsker man et vindue som er tæt på 100% vedligeholdelsefrit, så skal man i stedet kigge på de producenter som laver Træ/komposit/alu. Det betyder at der indvendigt er træ hvorefter der er indsat en komposit- eller purkerne hvori aludelen er monteret. så undgår man at skulle male falsene og u-værdien* på vinduet er tilmed noget bedre. Denne type vinduer er oftest 10-15% dyrere men som så meget andet hænger pris og kvalitet sammen.

*U-værdien angiver, hvor stor en varmemængde, målt i Wh, der i løbet af en time strømmer gennem 1 m² af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den indvendige og den udvendige side er 1°C. Jo mindre U-værdien er, desto bedre isolerer konstruktionen.

Vinduernes udseende kan ændre hele husets generelle udtryk, overvej derfor om vinduerne skal udskiftes til nye vinduer med samme design som de gamle eller om huset kan bære vinduer med flere sprosser/glasinddelinger.

3 lags glas vs. 2 lags glas

I forbindelse med det nye krav om 3 lags glas i nye vinduer, kan der opstå flere problematikker. 3 lags glas vejer selvsagt mere end 2 lags glas så hvis man ønsker at vinduerne skal være topstyrrede (hængslerne sidder i toppen) så kan vinduet have svært ved at holde sig åbent, grundet vægten. Det er ikke muligt for producenterne at lave de topstyrrede vinduer med en friktionsbremse så vinduerne kan holde sig åbne, hvorfor man ved store vinduer kan være nødt til at efter montere en hasp eller stormkrog. Fordelen ved de topstyrrede vinduer er at de kan stå åbne eller på klem selvom det regner.

Sidehængte vinduer, skaber et andet udtryk da vinduerne så oftest er opdelt så der er 2 (eller flere) oplukkelige rammer i ét vindues elementet. På de sidehængte vinder kan man godt få en friktionsbremse så vinduerne ikke smækker i hvis vinden blæser. Dog kan disse ikke stå åbne hvis de regner som de førnævnte topstyrrede vinduer.

Vi rådgiver dig naturligvis omkring de forskellige optioner så du får det absolut bedste resultat og så alle regler og krav er overholdt. Man skal f.eks. huske at der skal være minimum være 1 redningsåbning til det fri i beboelsesrum og køkkener.

Redningsåbninger skal udformes således, at:

Der er en fri højde h på mindst 0,6 m og en fri bredde b på mindst 0,5 m. og  summen af højden h og bredden b er mindst 1,5 m.

Underkant af redningsåbninger, som er placeret mindre end 2,0 m over terræn, kan dog udføres med en højde h på mindst 0,5 m.

Højden fra overkant af gulv til underkant af redningsåbning må ikke være større end 1,2 m. Alternativt kan der etableres et fast trin eller lignende, så redningsåbningen kan nås indefra. (dette kan være en udfordring i kældre, hvor vinduerne ofte sidder under loftet. Overvejer man at få sin kælder godkendt til beboelse, så kan dette være et stående punkt.)

Redningsåbninger let og uhindret kan betjenes og fastholdes i åben stilling således, at der er fri passage såvel indefra som udefra.

Solafskærmninger og lignende ikke kan forhindre brugen af redningsåbningerne. (I dette tilfælde er der tænkt på markiser, udv. Gardiner osv. Og altså ikke solglas, som jo er integreret i glasset)

Redningsåbningerne let og uhindret kan åbnes indefra uden brug af nøgle eller særligt værktøj.

De varme sommerdage

Hvis man har store sydvendte partier, så bør man overveje at betale lidt ekstra for at få solgals monteret i disse. Hvis du opfører et nyt hus, bør du drøfte eventuelle udfordringer med overophedning med den ingeniør som udfærdiger energirammeberegningen.

Solglas er en glastype som lukker ca. 70% af sollyset ind i huset men ca. 30% af solensvarme. Vi kender alle de varme sommernætter hvor det er svært at falde i søvn, fordi solen har bagt på huset hele dagen! Med solglas begrænser man at huset bliver for varmt og derfor nemmere at regulere.

Fordele ved
 at skifte dine vinduer!

• Håndværkerfradrag
• Bedre økonomi pga. lavere varmeregning
• Varmere overflader og mindre risiko for indvendig kondens
• Mindre træk og kuldenedfald
• Øget komfort og bedre indeklima
• Lavere CO₂-udledning
• Nye vinduer forøger husets værdi
• Nye vinduer 3 lags glas dæmper udefrakommende lyd som   øger komforten i huset.

Læs mere om håndværkfradrag

Sandegaard og Andersen Aps påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i hverken trykt eller digitalt informationsmateriale eller for tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af materialet. Sandegaard og Andersen Aps forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i materialet.

Tømrerfirmaet Sandegaard & Andersen har stor erfaring med vindues udskiftninger, og typisk skifter vi vinduer i et helt hus på 2-3 dage. Vidste du at vi ikke kun monterer vinduer i de omkringliggende byer ved Herning, såsom Holstebro, Silkeborg, videbæk, brande og Ikast. Vi monterer vinduer i hele Midtjylland til samme skarpe pris.

Kontakt os allerede i dag og få et uforpligtende tilbud. 

Se vores andre projekter