Tagudskiftning

Dansk håndværk Garanti


Er dit tag utæt eller har dine spær plamager af fugt, råd eller skimmelsvamp? Så er det her du skal læse med.

I rigtig mange huse er der i dag kun isoleret med 100mm, og det er sjældent at dampspærren er tæt, hvis der overhovedet er en dampspærre. Vidste du at mellem 25 og 40% af husets varmetab sker gennem loftet/tagkonstruktionen? Hvis dine spær er op fugtede eller angrebet af råd eller skimmelsvamp, så tyder det på at der ikke er tilstrækkelig ventilation i loftrummet. Manglende eller utilstrækkelig ventilation i tagrummet, kan over tid forsage stor skade som, i værste fald kan blive en dyr affære.

Ingen undertag og manglende ventilation i tagrummet?

Mange huse med eternit eller understrøgne tagsten (hvor understrygningen helt eller delvist er væk) som tagbeklædning, har ofte ingen undertag. Det manglende undertag gør det muligt for regn og fygsne at komme ind i tagrummet hvis det samtidig blæser meget. Under de optimale forhold vil en smule fygsne i tagrummet ikke have den store betydning, men hvis der ikke er den fornødne ventilation til at fjerne fugten når fyg sneen fordamper, så opstår problemerne.

Uanset årsagen til dit ønske om at skifte hele; eller dele af taget, så er der flere ting som du skal være opmærksom på.
Den førnævnte ventilation skal etableres via korrekt ventilations åbning ved tagfoden samt i kippen. Ved tagfoden laver vi altid et vindbræt som sikre at det ikke kan blæse ind imellem isoleringslagene og samtidig leder vindbrættet luften ind over isoleringen. I kippen sikres der ligeledes tilstrækkelig ventilations areal. Når ventilation er etableret ved både tagfod og kip, så sikrer skorsteneffekten en god udskiftning af luften i tagrummet. Som udgangspunkt skal der etablereres 150cm2 åbning ved tagfoden og 100 cm2 i kip i hver spærfag. Dette afhænger dog af hvilken type tag/spær der er tale om (saddeltag, pulttag, fladttag osv.)

Etablering af den fornødne ventilation af tagrummet afhænger også af det valgte undertag, da der er forskellige krav til ventilationsarealet mellem isolering og undertag. Hvis der bruges et undertag som; inden montering er oprullet (banevare) så skal der være et større areal, da banevarer altid til hænge lidt i mellem spærene. Har man en fastundertag af plader/brædder med tagpap så kan ventilationsarealet laves mindre.

Vidste du at vi giver muligheden for at få 10års produkt- og totalgaranti på hhv. undertag og dampspærre?

Lad os sige at det uventede skulle ske og vores firma skulle lukke, så er du fortsat sikret og kan få undertaget eller dampspærren skiftet kvit og frit af vores leverandør, hvis uheldet er ude. Det synes vi selv er en rigtig god service, som vi opnår ved grundigt at dokumentere det udførte arbejde som godkendes af vores leverandør inden garantien kan udstedes. Garantien følger huset/matriklen så selvom du flytter så har du blot en ekstra gulerod til den potentielle køber.

Hvilket undertag skal du vælge?

Netop valget af undertaget er vigtigt, og afhænger i stor grad af hvilken tagkonstruktion du har. Som udgangspunkt er man aldrig gået helt galt i byen hvis man bruger et diffusionsåbent undertag, men bruger man der i mod et diffusionstæt undertag i en konstruktion hvor den fornødne ventilation ikke kan etableres, så kan man få store problemer. Vi er altid klar til at rådgive dig ifm. Din tagudskiftning.

Hvilke krav skal du overholde ved tagudskiftning?

Ændrer du på; eller udskifter tagdækningen, lofter og ud-og indvendige beklædninger så skal man som hovedregel udføre en efterisolering så kravene i bygningsreglementet overholdes.

Der er dog visse tilfælde hvor de konstruktionsmæssige begrænsninger gør at det ikke er muligt at overholde kravene.

Disse tilfælde kunne være at det vil blive urimeligt dyrt eller måske direkte umuligt, at imødekomme kravene. I disse tilfælde skal der isoleres så meget som det nu er muligt.
I andre tilfælde skal man ”kun” efterisolere/energioptimere, hvis det er rentabelt.


En efterisoleringsløsning er rentabel, hvis (Besparelse x Levetid / Investering) > 1,33.

Eksempel for årlig besparelse.

Der er altså penge at spare ved at energioptimere din tagkonstruktion, og ved at sikre et lavere varmetab sparer du ikke alene penge, du bidrager på samme tid til at begrænse Co2 udledningen.

Hvilken
isolering type er bedst?

Typisk bruges der mineraluld med en i λ-værdi på 0,037 men mineraluld fås i flere ”klasser” jo lavere i λ-værdi jo bedre isolerer materialet. Der kan ved efterisolering bruges batts (plader af isolering) som tilskæres omkring tænger og spær, manuelt. Pladerne lægges ud så de overlapper hinanden og så man derved undgår revner/kuldebroer.
Som alternativt kan man bruge papirisolering eller andet granulat som blæses ind i loftrummet. I dette tilfælde opnår man færre revner/kuldebroer da isoleringen sætter sig helt tæt til de tilstødende bygningsdele. Får i tiden var der tilsat kemikalier i f.eks. papirisolering for at gøre isolerignen mindre brandbar. I dag bruges disse kemikalier ikke med undtagelser af enkelte producenter. Det siges at skadedyr som mus, rotter og mår vil ikke opholde sig længere tid i papirisoleringen, fordi tilsatte salte i materialet virker udtørrende og derfor ubehageligt for dyrene.

Vi står klar til at hjælpe!

Sandegaard og Andersen har egen bygningskonstruktør og vi holder os opdateret på den seneste viden så du er sikret en kyndig rådgivning.


Vi skifter tage i hele Midtjylland og med afdelinger i både Herning og Silkeborg er vi centralt placeret i jylland. Er du i tvivl om dit tag er udskiftningsparat, så få et gratis og uforpligtende tagtjek. Husk at du ved efterisolering kan gøre brug af håndværkerfradraget.

Se er udsnit af udførte tagudskiftninger længere nede.

Læs mere om håndværkerfradrag her

Sandegaard og Andersen Aps påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i hverken trykt eller digitalt informationsmateriale eller for tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af materialet. Sandegaard og Andersen Aps forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i materialet.

Se vores andre projekter